Jestem niepełnosprawny

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają niższy niż większość ludzi iloraz inteligencji.
Oznacza to, że gorzej radzą sobie w życiu.
Mają słabszą pamięć, trudniej im zrozumieć skomplikowane informacje i sytuacje.
Mogą mieć kłopoty w radzeniu sobie w sytuacjach międzyludzkich i kontrolowaniu swoich emocji.
Czują, kochają, nienawidzą, mają potrzeby TAKIE JAK TY.