Anioły

Anioły (tak o mieszkańcach w jednym z Domu Opieki Społecznej w Polsce mówią Przyjaciele domu) jedno skrzydło już mają – mają miłość, troskę i bezpieczeństwo. Mają również na kim się wesprzeć, dzięki codziennej obecności Sióstr Elżbietanek i Opiekunów. Drugie skrzydło mają skaleczone przez niepełnosprawności intelektualne i ruchowe. Aby je uleczyć potrzebują stałej, regularnej i dostosowanej do zróżnicowanych potrzeb rehabilitacji. Żeby Anioły mogły latać potrzebują drugiego skrzydła, Drugie skrzydło to budynek który trzeba wybudować.